Rozhodně se nejedná o zanedbatelnou skupinu obyvatel. Starobní penzi u nás pobírá přibližně 1,73 miliónu lidí. V důchodovém věku se nachází 16 procent obyvatel Česka. Není od věci připomenout, že právě první říjen je mezinárodním dnem seniorů.

O seniory se zajímá také Nadace Charta 77. Má svůj seniorský projekt (SENSEN), v rámci kterého vyhlašuje soutěž o cenu Senior roku 2013. Cílem má být morální podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů, počinů a prací.

Jsou dvě soutěžní kategorie: nejlepší senior/seniorka a nejlepší Klub SENSEN. Nominovat do obou kategorií může fyzická nebo právnická osoba s výjimkou nominace sebe sama. Návrh na udělení ocenění musí být podán písemně, a to zasláním přihlášky společně se zdůvodněním návrhu a dvěma referencemi v období od 1. do 31. 10. 2013.

O udělení ocenění bude rozhodovat nezávislá porota. Cena bude slavnostně vyhlášena a předána 7. 12. 2013 v Pražské křižovatce (mezinárodní duchovní centrum). Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je také šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů. Více informací a přihláška ke stažení na www.sensen.cz.