„Milióny let vývoje vedly k tomu, že ženy jsou vybíravější při hledání svého partnera, protože jsou to ony, kdo přivede na svět potomky a bude je vychovávat. Je to právě tato ohromná mateřská investice do výchovy dětí, která ženy motivuje k výběru nejzdatnějšího a nejsilnějšího muže.

Z jednoho pohledu může vzhled působit jako barometr mužské zdatnosti. Logickým závěrem je však to, že muž, který dobře vypadá, má silné geny, a proto se dá předpokládat, že bude mít i silnější potomky," vysvětluje autor studie psycholog David Moxon, přednášející v Univerzitním centru v Peterboroughu.

Samozřejmě tato evoluční teorie má i své kritiky. Přesto lze podle Moxona dokázat, že chování a přístupy v moderní společnosti v sobě často mají pozůstatky naší pravěké minulosti. Spojitost mezi vzhledem a úspěchem má tedy silný evoluční náboj.

Muži o sebe víc pečují

V dnešní době o sebe muži mnohem více pečují než dříve. Podle psychologů to demonstruje význam sociálních změn. „Řada psychologických studií prokázala souvislost mezi snahou o dosažení nejlepšího vzhledu a stupněm sebedůvěry. Společnost se stává více globální a muži jsou vystaveni stále většímu počtu potenciálních mužských konkurentů. Proto nyní více, než kdykoli předtím, potřebují vypadat co nejlépe“, uzavírá Moxona.

Tým psychologa Moxona provedl výzkum na vzorku 18 000 respondentů – 500 mužů a 500 žen ze Španělska, Itálie, USA, Kanady, Finska, Norska, Rakouska, Švýcarska, Anglie, Holandska, Německa, Portugalska, Švédska, Dánska, Belgie, Irska, Francie a Řecka. Všechny otázky se týkaly vnímání vzhledu ve spojitosti s úspěchem. Byly zjištěny zřetelné trendy, ale také i některé překvapivé výsledky.

Mezi ty překvapivé zjištění pak patřilo, že až pro 70 % žen a 60 % mužů si úspěch spojuje s hladký oholením. Naopak strniště s úspěchem spojovalo pouhých 12 – 13 % mužů i žen.

Vztah mezi typem vousů a úspěchem MužiŽeny
Hladké oholení60 %70 %
Strniště13 %12 %
Knír 11 % 8 %
Bradka7 %7 %
Plnovous7 %4 %
Dlouhé kotlety 3 %2 %
Nic z z výše uvedeného28 %21 %

Dobře vypadající muž je úspěšný muž

Proč se tedy z psychologického hlediska tolik preferuje hladké oholení? David Moxon opět poukazuje na evoluční psychologii, která naznačuje, že dlouhé vousy jsou příznakem stárnutí.

„Kojenci a děti mají v podstatě nezjistitelný růst ochlupení a jak stárneme, naše tělo je čím dál více pokryto ochlupením. Na primitivní úrovni rozsah ochlupení ukazuje na proces stárnutí, což není příliš příznivé pro mužské jedince, kteří usilují o potenciální družku. Zjištění, že ženy mají nejméně rády vousy v podobě plnovousů, není proto nijak překvapivé,“ komentuje David Moxon.

Muži si tedy, čím dál víc uvědomují, že jim vzhled pomáhá nejen u žen, ale také ve vnímání jejich schopností a dovedností. Psychologové to jen potvrzují. Lidé podle nich inklinují k tomu přisuzovat lepší osobní vlastnosti atraktivním osobám, ačkoli ve skutečnosti o těchto lidech vůbec nic neví. Tato předpojatost posuzování je založena pouze na samotném vzhledu.