I taková situace je zahrnuta pod ostrým slovem diskriminace. České zákony se svou dikcí staví na stranu rodičů vracejících se z rodičovské dovolené jednoznačně. Praxe je ale stále poněkud odlišná. Zaměstnavatelé až příliš často hledají nejrůznější zástupné důvody pro to, aby se k nim matky s malými dětmi nevracely.

Otázky typu "Plánujete rodinu?" zaznívají u přijímacích pohovorů pořád jaksi samozřejmě. Že se jedná o přitěžující okolnost pro uchazečku o zaměstnání z toho jasně vyplývá. Proto se jedná o další z forem pracovněprávní diskriminace.

Zachytit nějakou formu diskriminace nebývá vždy jednoduché. Ať už z důvodu neochoty vstupovat do střetu nebo z důvodu neznalosti svých práv. Přesto se na občanské poradny ročně obrátí přes 3500 lidí, kteří se domnívají, že byli diskriminováni.

Nejčastěji se tak děje v nejběžnější oblasti práva pracovního, kterou potřebuje mít ujasněnu prakticky každý. Sice méně skrytě, ale děje se tak i v oblastech diskriminace rasové. A čísla rozhodně nejsou příznivá. Byť je poněkud obtížné diskriminaci prokázat, jedna zbraň proti ní existuje: zvýšení znalostí a obecného povědomí o jejích podobách.

Celorepublikový monitoring disriminace bude probíhat celý rok

A právě situaci v oblasti diskriminace, zlepšení povědomí o ní a zaznamenání jejích nejrůznějších podob si klade za cíl projekt realizovaný Asociací občanských poraden nazvaný "Celorepublikový monitoring diskriminace v ČR z pohledu občanského poradenství". Byl spuštěn v průběhu měsíce února a potrvá celý následující rok.

V rámci něj budou nejen sesbírána statistická data ukazující naléhavost této problematiky, ale veřejnost bude seznamována se svými právy a možnostmi, jak se diskriminaci bránit.

Projekt se zaměřuje především na tři diskriminací nejvíce ohrožené skupiny: Romy, matky-samoživitelky a rodiče navracející se z rodičovské dovolené.