Záměrem autorů je vytvoření vlastní postavy, nebo lépe podoby postavy, která je jako představitel Vánoc zakořeněna v našem povědomí. Z průzkumů vyplynulo, že představy o podobě Ježíška jsou velmi rozmanité. Jen podoba přesně určená se však může stát symbolem, proto je nutno tuto podobu určit. Santa Clas je výtvorem jednoho reklamního výtvarníka, podoba Je-žíška musí naproti tomu odpovídat demokratickým tradicím Evropy, bude tedy určena na základě celonárodní hry a po celonárodním hlasování.

V rámci této soutěže bude vytvářen celý Ježíškův svět s jeho pomocníky i soupeři, tedy řada figurek a situací. Ty vycházejí jak z lidových tradic, tak i z křesťanského zázemí, obsahují však i čistě pohádkové prvky tak, aby tento svět byl přístupný hlavně dětem. Situace, odehrávající se v tomto světě, budou mít i jistý výchovný obsah, související s atmosférou Vánoc, tedy s láskou, touhou darovat,  pomoci jinému, odměnit za významný čin. V tomto duchu bude napsána i pohádková knížka s celostránkovými barevnými ilustracemi, která vyjde pod názvem Ježíškův celý rok začátkem prosince.

Jak se této soutěže zúčastnit?

Soutěž Česko kreslí Ježíška odstartovala 15. září, ukončena bude slavnostním vyhlášením vítězné podoby Ježíška k 11. listopadu, tedy ke svátku sv. Martina, symbolu darování. Do prvního kola se mohou přihlásit občané, děti či celé rodiny tak, že nakreslí svůj návrh podoby Ježíška. Veškeré propozice k soutěži budou k dispozici na všech pobočkách České pošty, v obchodních řetězcích, ale i ve školkách, školách a domech dětí a mládeže. Tyto propozice obsahují list, na který je možno návrh nakreslit a poslat na poštu v Božím Daru (Ježíškova dílna), jejíž adresa je rovněž v propozicích.

Z těchto návrhů bude vybráno šest nejzajímavějších, přičemž není důležité výtvarné zpracování, ale hodnocen bude nápad, vtipnost, originalita. Těchto šest vybraných návrhů bude pak ve druhém kole předloženo k celonárodnímu hlasování pomocí zpráv SMS. Návrhy budou uveřejněny v dětských časopisech Sluníčko, Mateřídouška, Moje 1. noviny apod. Více informací k soutěži naleznete na http://www.ceskokreslijeziska.cz

Cílem této soutěžní hry je oslovit děti i celé rodiny k zamyšlení nad významem Vánoc. Důležité bude vysvětlování, že Vánoce nejsou jen svátky, kdy dostáváme dárky, ale především svátky štěstí, pohody, lidské sounáležitosti. Tedy proti komercionalizaci těchto svátků je kladen důraz na lidské vlastnosti - není důležitá hodnota daru, ale forma darování, zásluhy, srdečnost. Významné bude také připomenutí tradičních lidových zvyklostí, jejich původ a význam.