Podle odborníků Světové zdravotnické organizace by kojenec neměl půl roku pít nic jiného než mateřské mléko. Až poté je doporučováno začít s příkrmy. Samozřejmě v případech, pokud maminka pro své dítě nemá dostatek mléka, je nutné přikročit k příkrmům dříve, nicméně by k tomu mělo docházet jen v minimálních případech.

Mateřské mléko je nutričně vyvážené a optimálně kryje požadavky dítěte a samo kojení prospívá i maminkám. Děti by měly půl roku pít výhradně mateřské mléko a ani v době velkých veder by neměly dostávat čaj nebo jinou tekutinu. Příroda to zařídila tak, že pokud miminko pije jen na utišení žízně, pije takzvané přední mléko, v němž jsou sice cukry, ale neobsahuje tuky. Dítě by mělo dostat pít, kdykoli se mu zachce. V případě kojení "je třeba dítě rozmazlovat", dodala Paulová.

Výrobci příkrmů často tvrdí něco jiného než odborníci

Mnozí výrobci příkrmů ale tvrdí něco jiného a ve svých materiálech nabádají maminky, aby příkrmy začaly dětem dávat dříve. Bohužel mnohé porodnice svým klientkám tyto produkty doporučují a na základě toho jim dávají jako dárky vzorky těchto výrobků. V podstatě se podílejí na reklamě těchto firem.

Před 25 lety byl vytvořen mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka, který Světová zdravotnická organizace doporučila vládám členských zemí. Do své legislativy ho plně zapracovaly v Evropě jen dvě země -Albánie a Gruzie. Většina zemí včetně České republiky ho přijala částečně. Podle Paulové se například nepodařilo prosadit zákaz reklamních balíčků v porodnicích a vedení zdravotnických zařízení tuto praxi umožňuje.

Na neetický postup firem se snaží upozornit i Světový týden kojení, který začíná 1. srpna.