Biologické hodiny a jejich vliv na otěhotnění se vždy řešily jen u žen. Čím starší rodička, o to větší potíže s otěhotněním, případně zdravím miminka, říká se. To samé by se ale mohlo říct i o mužích, tvrdí nejnovější studie.

Děti, které se narodí starším otcům, jsou podle studie náchylnější v mnoha ohledech, včetně předčasného porodu, nízké porodní hmotnosti či potíží s dýcháním. Ženy, které počnou potomka se starším partnerem, mají pak zvýšené riziko těhotenské cukrovky.

„Z evolučního hlediska jsme na reprodukci zvyklí u mladších lidí kolem dvacítky,” uvedl pro server magazínu Time doktor Michael Eisenberg, vedoucí oddělení mužské reprodukční medicíny na Stanfordově univerzitě v americké Kalifornii.

„Cokoli přesahující tuto hranici může zvyšovat biologické riziko s tím spojené,” dodal. I navzdory těmto faktům bylo zjištěno, že americké ženy (ale nejen ony) mají děti ve stále pozdějším věku, jelikož se nejdříve věnují své kariéře a vzdělání.

Věk novopečených otců podle zjištění kopíruje podobný vzorec. Mezi roky 1972 až 2015 vzrostl průměrný věk otců z 27,4 roku na 30,9 roku - počet otců starších 40 let narostl o zhruba devět procent, uvádí studie z roku 2017.

Starší otcové a jejich vliv na těhotenství a dítě

Aby vědci zjistili, zda a případně jaký vliv má věk otců na zdraví dětí, analyzovali data Národního statického úřadu více než 40 milionů narozených dětí v rozmezí let 2007 až 2016. Podle věku otců je rozdělili do pěti skupin - na děti otců do 25 let, od 25 do 34, od 35 do 44, od 45 do 54, poslední skupinu pak tvořily děti otců starších 55 let. U všech se pak zaměřili na vztah právě mezi věkem otců a zdravím jejich dětí.

Poté, co vědci zohlednili i věk matek a demografické informace, všimli si výrazné souvislosti právě mezi věkem otců a zdravím dětí, ale i jejich matek. Výraznější souvislosti se začaly objevovat kolem 45 let věku - čím starší otec pak byl, o to větší rizika byla viditelná i u dětí.

V porovnání zdravotní stránky měly děti otců starších 45 let menší porodní hmotnost a o 14 procent vyšší riziko předčasného narození. U otců nad 55 let vykazovaly děti nižší hodnoty v tzv. Apgar testu (bodový systém posuzující stav novorozence). Tyto děti rovněž měly častější potíže s dýcháním (o 10 % vyšší riziko).

Nová studie se připojila k několika dřívějším, které spojovaly vyšší věk otců s mentálními a behaviorálními potížemi dětí, jako je například autismus, porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou či bipolární porucha. Zatímco přesné asociace, které za podobnými problémy mohou stát, nejsou stále dost jasné, vědci předpokládají, že to může mít co do činění s genetickými mutacemi, ke kterým u každého člověka v průběhu stárnutí dochází, uvádí zpráva nejnovější studie.

I přes podobná zjištění ale odborníci tvrdí, že šance na podobná rizika u dětí je stále malá, i když s věkem otců opravdu roste. I proto by si měl podle nich každý pečlivě rozmyslet, kdy chce založit rodinu. „Většina rizik spojených s vyšším věkem rodiče se týkají hlavně žen-matek, i tak by se ale na muže a jejich věk měl brát ohled,” uzavírá Eisenberg.