„Riziko, které děti ohrožuje téměř nepřetržitě, je internet," uvedla ředitelka pražského Dětského krizového centra Zora Dušková s připomínkou, že klasickým prázdninovým ohrožením jsou úrazy, kterých ve dnech volna výrazně přibývá.

Děti na internetu ohrožují ostatní uživatelé i obsah, případů sexuálního experimentování tak přibývá.

„K sexuálnímu experimentování mezi dětmi docházelo i v minulosti, nyní se ale vlivem snadno dostupné pornografie změnil obraz sexuálního experimentování od her na doktora k sexuálním praktikám, kdy děti napodobují, co viděly na internetu," varovala ředitelka.

Pornografické stránky si umí najít už desetileté dítě, které pak na ostatních dětech i výrazně mladších zkouší zopakovat, co vidělo.

Rodiče by měli děti nejen poučit, jak se chránit před nebezpečím, ale také jim neustále opakovat, že s každým problémem se jim mohou svěřit a společně ho vyřeší. Ze statistik centra vyplývá, že sexuálním agresorem je nejčastěji příbuzný, tedy člověk, k němuž mají rodiče i dítě důvěru.

Mohou se vyhrotit i rodinné problémy

V průběhu letních dovolených se mohou vyhrotit i rodinné konflikty, které jsou během školního roku překryty běžnými denními starostmi. Rodina tráví víc času spolu, což nese nároky na toleranci i dobré plánování činností.

Mnohé ohrožené děti se ale nemohou spoléhat na pomoc a ochranu rodiny a jsou odkázány na všímavost a pomoc lidí stojících mimo. Potvrzuje to počet případů v roce 2015, kdy v 37 procentech případů žádala péči o ohrožené dítě nepříbuzná osoba. Rodiče žádali o pomoc v 55 procentech případů, jiné příbuzné osoby v pěti procentech a samy děti ve třech procentech.

Pražské Dětské krizové centrum řeší nejzávažnější případy fyzického, psychického a sexuálního násilí na dětech. Za dvě desítky let mělo v péči přes 6000 dětí a na lince důvěry s čísly 241 484 149 nebo 777 715 215 přes 50 000 kontaktů. O prázdninách nabízí také okamžitou krizovou pomoc bez objednání vždy v úterý a čtvrtek od 16:00 do 18:00.