"Udělali jsme srovnání stejně starých žen, které měly shodný příjem, vzdělání, ale i etnický původ a náboženské vyznání a byli jsme skutečně velmi překvapeni, že z pohledu početí hrálo mnohem větší roli, zda ženy bydlí blízko svých rodin, než celá řada dalších sociálních faktorů," vysvětluje pro Daily Mail doktor Paul Mathews z university v Essexu.

Blízkost především matky velmi pozitivně ovlivňuje psychiku ženy, která v posledních letech stojí za velkým procentem neúspěšných pokusů o otěhotnění.

Ekonomické důvody hrají důležitou roli pouze u maminek s jedním dítětem, které přemýšlejí o dalším dítěti. Tyto ženy pak i mnohem více pohlíží na svou rodinu, jako pomoc v budoucím rodičovství - např. hlídání dětí apod.