Poprvé absolvuje novorozenec všeobecnou preventivní prohlídku zpravidla do tří dnů po příchodu z porodnice. Někteří pediatři provádějí tuto prohlídku přímo v domácím prostředí dítěte. Lékař dítě celkově klinicky vyšetří a posoudí jeho zdravotní stav. Od rodičů pak převezme propouštěcí zprávu z porodnice.

Preventivní prohlídka dítěte ve 14 dnech jeho věku již probíhá v ordinaci pediatra a obsahuje kromě celkového vyšetření i kontrolní převážení dítěte. Lékař s rodiči většinou hovoří o povinném a nepovinném očkování. V šestém týdnu věku doporučí ortopedické vyšetření kyčlí. V tuto dobu se rovněž zahajuje preventivní podávání vitaminu D pro správný růst kostí.

Rotavirovým infekcím se dá předcházet

Další preventivní prohlídka je plánována v 6 týdnech věku. U šestitýdenního dítěte mohou rodiče zvážit nepovinné očkování proti rotavirové gastroenteritidě. Tak se nazývá onemocnění, které se projevuje úpornými průjmy a zvracením. Způsobují jej rotaviry, které jsou všude kolem nás, a prakticky se jim nelze vyhnout. Až 95 % dětí se nakazí před svými pátými narozeninami. Národní imunizační komise doporučuje první dávku očkování aplikovat již od 6 týdnů, nejpozději však do 12. týdne věku dítěte. Na trhu existuje několik vakcín proti tomuto onemocnění.

V 9. týdnu zahajujeme povinné očkování

Od 9. týdne věku dítěte lze aplikovat první dávku povinného očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým nákazám, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě (žloutence) typu B. Jedná se o očkování první dávkou hexavakcíny. Celé schéma se skládá ze tří dávek základního očkování s odstupem minimálně 4 týdnů a přeočkování čtvrtou dávkou se provádí zpravidla ve 12 měsících. Děti jsou tedy nejčastěji očkovány ve 2, 3, 4 a 12 měsících věku, nebo s pozdějším zahájením vakcinace ve 3, 4, 5 a 12 měsících věku.

Výjimečné postavení v dětském očkovacím kalendáři zaujímá očkování proti pneumokokům. Jedná se o nepovinné, ale ze zdravotního pojištění hrazené očkování. Pneumokoky mohou způsobit závažná invazivní onemocnění, ale také velmi časté a bolestivé záněty středního ucha. Rodiče si mohou vybrat ze dvou dostupných vakcín. Pokud zvolí pro očkování svého dítěte vakcínu Synflorix, nemusí na očkování proti pneumokokům nic doplácet. Očkuje se ve čtyřech dávkách zpravidla společně s hexavakcínou (ve 2, 3 a 4 měsících věku dítěte), ve 12 měsících pak zpravidla následuje přeočkování 4. dávkou.

Kontrola růstu a vývoje dítěte pokračuje v pravidelných intervalech

Při prohlídce ve 3 měsících zkontroluje lékař celkový zdravotní stav dítěte podrobným klinickým vyšetřením a zaměří se především na jeho psychomotorický vývoj. Hodnotí stav výživy a provede očkování hexavakcínou (u dětí již očkovaných druhá dávka, nebo se očkování zahajuje). Další preventivní prohlídka následuje ve 4 měsících věku dítěte. Klinické vyšetření proběhne stejně jako ve 3 měsících. Lékař znovu posoudí hmotnostní přírůstky a psychomotorický vývoj. Dítě dostane další dávku hexavakcíny. Pediatr rodiče poučí, jak dítěti podávat příkrmy.

Na preventivní prohlídce v 6 měsících se vyšetření opakuje se stejnými náležitostmi jako při předchozích prohlídkách. Od šesti měsíců věku se preventivní prohlídky provádějí vždy po dvou měsících, tzn. v 8, 10 a 12 měsících věku dítěte.

Při preventivní prohlídce ve 12. měsíci pediatr posoudí růst a vývoj dítěte, zhodnotí vývoj chrupu, a samozřejmě je zde kladen velký důraz na posouzení rozvoje psychických dovedností. Zároveň pediatr rodičům doporučí první preventivní návštěvu zubního lékaře, na kterou ale mohou rodiče zajít už od 6 měsíců věku dítěte, pokud dítě v této době má již prořezán alespoň jeden zub. V zubní kartě, která je součástí průkazu dítěte, pak rodiče naleznou návod, v jakých časových odstupech navštěvovat stomatologa. Ve 12 měsících se provede přeočkování hexavakcínou (poslední čtvrtou dávkou) a vakcínou proti pneumokokům, pokud se pro toto nepovinné očkování rodiče rozhodli.

Ochrana dětí před nástupem do kolektivu

Další návštěva pediatra následuje v období od 15. měsíce, kdy děti absolvují první dávku povinného očkování kombinovanou vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (Priorix). Rodiče se však mohou rozhodnout pro očkování vakcínou Priorix Tetra, která dítě ochrání navíc proti planým neštovicím a děti jsou tak chráněny jedním vpichem proti čtyřem nemocem. Druhá dávka vakcíny (Priorix nebo Priorix Tetra) by pak měla být aplikována podle vyhlášky o očkování s odstupem 6 měsíců.

V 18. měsíci v rámci preventivní prohlídky kontroluje lékař celkový klinický stav dítěte podrobným vyšetřením a opět posoudí psychomotorický vývoj se zaměřením na hrubou a jemnou motoriku, rozvoj řeči a sociálního chování dítěte. Ani v tomto období by neměli rodiče zapomínat na návštěvu zubního lékaře. V 18 měsících nečeká děti žádné povinné očkování, ale je vhodná doba přemýšlet o možné ochraně proti meningokoku A, C, Y a W135. Rodiče mohou volit z několika dostupných vakcín. O jejich výběru by se měli poradit se svým pediatrem.

Co, kdy a jak v rámci preventivních prohlídek u pediatra

 

Harmonogram preventivní péče od narození do 3. měsíce:
do 3 dnů po návratu z porodnice první prohlídka dítěte – návštěva pediatra v domácím prostředí dítěte
14. den preventivní prohlídka u dětského lékaře
v 6 týdnech preventivní prohlídka u dětského lékaře; screeningové ortopedické vyšetření; orientační vyšetření zraku a sluchu
od 6 týdnů první dávka očkování proti rotavirům (nepovinné očkování)
od 9. týdne očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým infekcím, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě B (žloutence typu B) – hexavakcína – 1. dávka a rovněž zahájení nepovinného očkování proti pneumokokům
ve 3 měsících preventivní prohlídka u dětského lékaře
Harmonogram preventivní péče dítěte ve věku 4–6 měsíců:
ve 4 měsících preventivní prohlídka u dětského lékaře; orientační vyšetření zraku a sluchu
v 6 měsících preventivní prohlídka u dětského lékaře
ve 3 a 4 měsících další dávky očkování hexavakcínou a případně pneumokokovou vakcínou (2. – 3. dávka, pokud bylo očkování zahájeno ve věku 2 měsíců)
Harmonogram preventivní péče dítěte ve věku 6–12 měsíců:
6. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; kontrola vývoje chrupu a poučení o vhodnosti první návštěvy zubního lékaře (doporučuje se mezi 6. – 12. měsícem), poučení o podávání příkrmů
8. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; orientační vyšetření zraku a sluchu
10. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe
12. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; zjištění základních antropometrických ukazatelů a jejich zhodnocení, doporučení stomatologického vyšetření, přeočkování hexavakcínou (nejméně 6 měsíců po 3. dávce, nejpozději do 18. měsíce) a vakcínou proti pneumokokům
Harmonogram preventivní péče dítěte ve věku 1–3 roky
15. měsíc očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (1. dávka) nebo očkování čtyřsložkovou vakcínou, která dítě ochrání kromě spalniček, příušnic a zarděnek navíc proti planým neštovicím (1. dávka). Druhá dávka vakcíny (ať už si rodiče vyberou tu proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, nebo tu, která navíc chrání ještě proti planým neštovicím) by měla být aplikována mezi 21. a 25. měsícem
18. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; zjištění stavu chrupu, zraku a sluchu, posouzení psychomotorického vývoje
18. měsíc vhodné očkování proti meningokoku A, C, Y a W135 (přeočkování se doporučuje v 11 letech)
 21. – 25. měsíc očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám – při volbě vakcíny Priorix Tetra u dítěte očkovaného první dávkou vakcínou Priorix přibude navíc ochrana proti planým neštovicím (2. dávka v odstupu 6 – 10 měsíců po 1. očkování)