„Tyto epigenetické rozdíly mají potenciál ovlivnit embryonální vývoj a růst plodu a dlouhodobé znaky genové exprese související se zvýšeným rizikem mnoha lidských chorob,“ uvedla Sapienzová z filadelfské Temple University.

Sapienzová považuje za horší, že děti mající tyto změněné - nevhodné geny, je budou šířit dál tím, že  budou mít samy potomky.

„Zjistili jsme, že při in vitro početí dochází ke změnám v genové metylaci (navázání metylové skupiny na jinou molekulu - pozn.red.) a že některé z těchto změn mohou ovlivnit vyjádření genů,“ tvrdí Sapienzová.