„Výsledky výzkumu ukázaly, že současný školský systém nevytváří dobré podmínky pro začleňování dětí s různými odlišnostmi do běžných tříd a škol. Pouze zřídka jsou uplatňovány alternativní vyučovací techniky, které zapojení dětí s postižením lépe umožňují,“ interpretuje výsledky výzkumu Pavla Baxová, ředitelka občanského sdružení Rytmus.

Výzkum probíhal v loňském roce v celé České republice, a to na 21 základních školách, které mají zkušenosti se začleňováním žáků s postižením. Záměrem výzkumu bylo zaznamenat aktuální situaci v začleňování žáků s postižením do běžných základních škol z různých úhlů pohledu, tedy z hlediska ředitelů, učitelů, asistentů, rodičů, spolužáků i samotných žáků s postižením.

Akce Nesedávej panenko v koutě aneb Týden pro inkluzi

Jelikož výsledky průzkumu byly pro mnohé odborníky zklamáním, rozhodli se upozornit na tuto problematiku a uspořádat mezinárodní akci Nesedávej panenko v koutě aneb Týden pro inkluzi.

Hlavním cílem akce je podpořit vznik škol, které budou připraveny kvalitně vzdělávat všechny své žáky a studenty bez ohledu na míru a druh postižení, národnost či jiné odlišnosti od většinové společnosti.

„Týden pro inkluzi“ se uskuteční v termínu 29. 9. – 5. 10. 2008 na území celé České republiky a v dalších evropských zemích. Připojit se k akci a uspořádat vlastní program mohou všechny školy, poskytovatelé sociálních služeb, dětská a mládežnická volnočasová zařízení, kulturní i jiné organizace, které chtějí myšlenku inkluze podpořit. Společné aktivity lze vyvíjet přímo ve výuce, při výtvarné, dramatické, hudební, sportovní, poznávací i jiné společné činnosti, v rámci návštěvy divadelního představení, koncertu apod. Příklady těchto aktivit a inspiraci pro ně lze nalézt na webových stránkách www.inclusion.rytmus.org.