Výsledky pocházejí z rozsáhlé analýzy dat pocházející z 1,2 miliónu porodů v Norsku. Z nich pak vyplynulo, že děti narozené předčasně, tedy před ukončeným 37. týdnem těhotenství jsou více ohroženy úmrtím v dětství a neplodností v dospělosti.

Později však mortalita předčasně narozených dětí hrozí spíše dívkám. Tým amerických a norských vědců zjistil, že u dětí narozených ve 22. až 27. týdnu těhotenství bylo riziko úmrtí v šesti letech věku asi pětkrát vyšší u chlapců, ale desetkrát vyšší u dívek.

V pubertě se nepoměr opět obrací v neprospěch chlapců. Ve věku třinácti let totiž mají předčasně narození chlapci sedmkrát větší hrozbu úmrtí než jejich vrstevníci narození v řádném termínu, zatímco u dívek mezi předčasně a včas narozenými žádný rozdíl v tomto smyslu nebyl pozorován.

U dětí narozených v 28. až 35. týdnu bylo riziko úmrtí u chlapců vyšší 2,5krát, zatímco u dívek se ve srovnání s včas narozenými nelišilo.

Potomstvo zplodilo jen 14 procent předčasně narozených mužů a 25 procent předčasně narozených žen. To je o mnoho méně než u dětí narozených v termínu, tam mělo vlastní potomky 50 procent mužů a 68 procent žen.

Studie byla publikována v odborném časopise Journal of the American Medical Association.