Vědci z Purdue University, Macquarie University a University of New South Wales vedli čtyři experimentální studie, během nichž tento fakt prokázali.

V prvních dvou pokusech dobrovolníci popisovali míru bolesti, kterou cítili po fyzicky či společensky bolestivém zážitku. Ve druhých dvou pokusech se dobrovolníci po nepříjemném fyzickém či sociálním zážitku snažili řešit různě náročné kognitivní úkoly.

Lidé hůře hodnotili sociálně bolestné zážitky než fyzické

Z analýzy výsledků jasně vyplynulo, že lidé hodnotili sociálně bolestné zážitky mnohem hůře než ty fyzické. Uváděli u nich nejen vyšší míru pociťované bolesti, ale také horší proces úlevy a delší dobu návratu do normálního stavu.

V druhé části pokusů pak lidé po fyzicky bolestivém zážitku zvládali složité mentální úkoly lépe než ti, kteří zažili nepříjemnou společenskou událost.

„Evoluce cerebrálního kortexu (mozkové kůry) jistě zlepšila schopnost lidských bytostí tvořit a přizpůsobit se fungování v a se skupinami, společenstvími a kulturou. A také reagovat na bolest související se sociálními vztahy. Nicméně mozková kůra může mít také nevědomý vliv dovolující lidem obnovit, znovu zažít a trpět sociální bolestí,“ uvedli autoři ve zprávě ke své studii, jež byla publikována v odborném časopise Psychological Science.