V místních i zahraničních médiích se záhy objevily snímky mlácené ženy s bolestivou grimasou ve tváři. Fotografie podle britského listu následně rozproudila debatu o údajně rostoucím počtu podobně trestaných občanů, především pak žen.

Podle v Indonésii platného islámského práva si nesezdané páry na veřejnosti nesmějí fyzicky projevovat náklonnost. To znamená, že se nesmějí dotýkat, objímat se, natož se políbit. Trest hrozí za pouhý letmý dotyk nebo dokonce přílišné přiblížení jako ve výše popisovaném případě.

Agentura AFP upozornila na případ, kdy byl nejmenovaný muž v Indonésii veřejně zbičován jen proto, že strávil se ženou čas v ústraní a „mohl se tak dopustit cizoložství“.  Za to je v Indonésii považována jakákoliv forma sexu mezi nesezdanými lidmi.

Na 90 procent obyvatel 255miliónové Indonésie se hlásí k islámu, většina z nich ale k jeho umírněné formě. Všichni se ale přesto musí řídit jeho nejpřísnějším výkladem.