Patogenní a organické znečištění povrchových stouplo mezi lety 1990 až 2010 ve více než 50 procentech řek v Africe, Asii i Latinské Americe. Přibývající vážné patogenní znečištění nejvíce postihuje Asii, kde je zasažena až polovina říčních úseků.

Kvůli tomu hrozí nákaza cholerou nebo břišním tyfem. Přibližně 3,4 miliónu lidí každoročně umírá na nemoci spojené s patogenními látkami ve vodě. Mnoho těchto nemocí způsobuje přítomnost odpadu ve vodě. K příčinám znečištění patří populační růst, zvyšující se ekonomická aktivita, intenzifikace zemědělství a rostoucí množství splašků vypouštěných do řek a jezer.

Problémy s vodou také zhoršují již tak velké sociální nerovnosti. „Přístup ke kvalitní vodě je nezbytný pro lidské zdraví i lidský rozvoj. Obojí je ohroženo, pokud nedokážeme zastavit znečišťování,” varovala expertka UNEP. „Naštěstí je možné začít ozdravovat řeky, které již byly výrazně znečištěné a jednoznačně je stále čas zabránit tomu, aby se kontaminovaly další řeky,” dodala.