I když v Indii je zdaleka nejvíce otroků, v druhé Číně jsou to skoro tři milióny a v Pákistánu přes dva. Procentuálně je nejvíce otroků v Mauritánii, kde představují čtyři procenta populace. Podle tohoto hodnocení je Indie čtvrtá za třetím Pákistánem a Haiti.

Většinou jsou lidé drženi v otroctví na jihu a jihovýchodě Asie a ve střední Africe. V Rusku  je v otroctví půl miliónu lidí.

Organizace uvádí mnohem větší počet lidí v otroctví než Mezinárodní organizace práce, podle níž je jich 21 miliónů. Důvodem je odlišná metodika a zřejmě i zahrnutí vynucených sňatků.

„Ještě dnes se někteří lidé rodí do dědičného otroctví. Je to šokující, ale je to tvrdá realita," píše se ve zprávě podle ČTK. ”Další oběti jsou uneseny a prodány, případně zneužívány, a to například k nuceným sňatkům, neplacené práci na rybářských lodích a domácím pracím. Další oběti jsou podvedeny a vlákány do situací, ze kterých nelze uniknout, například pomocí falešných příslibů dobrého zaměstnání či vzdělání."

Organizace rovněž upozorňuje, že ve vyspělých zemích je otroctví rozšířenější, než se dosud předpokládalo. "Naše odhady říkají, že počet lidí v otroctví je v bohatých zemích ve skutečnosti zhruba šestkrát až desetkrát vyšší, než se tyto země domnívají."

Bývalá ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová uvedla, že i když čísla nejsou přesná, poskytují dobrý úvodní nástřel: „Vyzývám lídry na celém světě, aby se na přehled podívali, podnikli akce a zaměřili se na potlačování tohoto zločinu.“