Obřad provázely zpěvy, modlitby a vůně kadidla. Asi po hodině král, vystudovaný v Indii a Velké Británii, sestoupil z trůnu a na hlavu studentky umístil korunu. Dívka pak usedla na trůn vedle něj.

Ceremoniálu přenášeného televizí se nezúčastnili žádní zahraniční představitelé, zástupci jiných královských rodin nebo společenská smetánka. „Myšlenkou bylo, aby svatba byla prostou rodinnou záležitostí,“ řekl agentuře AP ministr informací Kinlej Dorži.

Král Vangčuk se u zhruba 700 000 obyvatel himalájského království těší velké úctě. Na trůnu je od roku 2006, kdy abdikoval jeho otec, jenž zahájil demokratizaci země. V březnu 2008 se monarcha vzdal své absolutní moci a Bhútán se stal konstituční monarchií.