Vysoké hodnoty tohoto jedovatého kovu byly podle BBC naměřeny v půdě a ve vodních zdrojích v nejméně pěti vesnicích federálního státu Zamfara nedaleko míst, kde jejich obyvatelé nelegálně těží zlato. S pokusy o těžbu tohoto vzácného kovu se na povrch dostalo i olovo, které se v těchto oblastech bohatě vyskytuje a které podle úřadů kontaminovalo jak vodu, kterou dělníci pijí, tak zeminu, s níž jsou lidé v bezprostředním kontaktu.

Na velký počet dětských obětí úřady přišly při každoročním očkování v několika vesnicích, kde nežily prakticky žádné děti. Jejich obyvatelé uvedli, že děti zemřely na malárii. Otravu olovem u vesničanů prokázaly až krevní testy mezinárodní organizace Lékaři bez hranic.

Dekontaminace potrvá týdny

Richard Fuller ze společnosti provádějící dekontaminaci BBC řekl, že testy ukázaly vysoký obsah olova v krvi u dalších stovek dětí, "na což pravděpodobně budou v blízké budoucnosti umírat". Nigerijský ředitel služeb v oblasti veřejného zdraví Sa'adu Idris tyto obavy popřel. Za poslední tři týdny se podle něj objevil jen jeden případ klinické smrti na otravu olovem. Ostatní lidé zemřeli předtím. Dodal, že postižené obce budou do čtyř týdnů dekontaminovány.

S příznaky otravy bylo již hospitalizováno asi dvacet dětí, dalších 80 na léčbu čeká. V nejhůře postižené vesnici Yar'Gailma musí být odstraněna vrchní vrstva půdy s vysokou koncentrací olova a nahrazena neznečištěnou zemí. Dekontaminaci oblasti by však mohlo zpomalit nadcházející období dešťů. Vydatné srážky mohou spláchnout olovo do dalších míst a rozšířit tak oblast zamoření.

Má se za to, že kontaminovaná půda byla vysypána do vodních zdrojů a míst, kde si hrály děti, poznamenal BBC. Stát Zamfara prý nedávno těžbou zlata v oblasti pověřil čínskou společnost. Vesničané ho však nelegálně těžili sami a brali vytěženou rudu s sebou domů.

Otrava olovem může poškodit nervový a reprodukční systém, vyvolat vysoký krevní tlak, chudokrevnost, křečovité bolesti břicha, ztrátu paměti nebo blouznění. V krajních případech oběti upadají do kómatu a následně umírají. Mimořádné nebezpečí představuje právě pro malé děti a těhotné ženy.