„Populace v afrických zemích roste nejrychleji, protože je tam řada žen, které nemají možnost plánovat rodinu,“ uvedla ředitelka Populačního fóra OSN UNFPA Thoraya Obeidová a dodala, že nejrychleji roste populace Nigérie a Ugandy.

Populační exploze má dopad na ekonomickou situaci, což vytváří tlak na chudé ženy z Afriky a dalších rozvojových zemí, které budou nejtíživěji pociťovat dopady globálního oteplování. Plyne to ze zprávy OSN, podle níž jsou tyto ženy nejohroženější, neboť obstarávají většinu zemědělské práce.

"Naskýtá se klíčová otázka, jak rozdílně působí klimatické změny na ženy, muže, chlapce a dívky na světě a jak chování jednotlivců může podkopat, nebo přispět ke globálnímu úsilí ochladit náš oteplující se svět," řekla ředitelka Populačního fóra.

Zpráva uvádí, že očekávaný vzrůst teplot o 4 až 6 stupňů Celsia do roku 2010 bude mít katastrofický dopad na životní prostředí, ekonomiku i lidi. Zvyšování hladin oceánů a sucha povedou lidi k tomu, aby opustili nadále neobyvatelné oblasti. Chudí lidé tak přijdou o své zdroje obživy.

Podle zprávy budou ale dopady jiné na ženy a jiné na muže. Ženy v rozvojových zemích jsou více spjaty se zemědělstvím a mají horší přístup k jiným příjmům. Důvodem také je, že se starají o rodinu, a tudíž se nemohou tak snadno stěhovat, což zvyšuje jejich citlivost na náhlé přírodní katastrofy spojené s klimatem.

Zpráva také doporučila způsoby, jak omezit dopady změn klimatu. Především je to omezení růstu populace, což bude mít i pozitivní dopad na oteplování, neboť neporostou tolik emise. Navrhuje především plánované rodičovství.