Ačkoliv tým pod vedením Amy Clementové z univerzity v Miami ve zprávě citované žurnálem Science zdůraznil, že není zatím možné vyčíslit, jak se efekt na růstu teploty klimatu bude podílet, jeho simulace nicméně pomohou zdokonalit modely předpovídaných klimatických změn.

Clementová dlouhodobě srovnávala satelitní snímky mraků a konfrontovala je i s pozorováními ze zemského povrchu. Fotografie z různých družic se mohou mírně lišit a poznatky získané na zemi zase mohou být subjektivní. Zajímaly ji proto situace, kdy se pozorování shodovala.

Výsledky jsou podle ní téměř šokující. V uplynulých padesáti letech byla u nízko položených mračen zaznamenána pozitivní vazba na oteplování oceánu. Jinými slovy, s oteplením vody pokaždé řídla oblačná clona.

Autoři studie pak zkoumali hlavní předpovědi budoucích změn klimatu a našli pouze jediný model, který počítal s takovým "oblačným efektem". Scénář, jenž předpovídají britští vědci, kteří model vytvořili, je z těch pesimističtějších.