"Vypadá to, že nejdříve vznikly černé díry," řekl Chriss Carilli z observatoře v Novém Mexiku na astronomické konferenci v Californii.

Podle vědců se už dříve vědělo, že černé díry uprostřed galaxií s nahuštěným materiálem v jejím centru souvisí. Zatím ale nebylo jasné, zda se oba objekty vytvářely společně nebo rostly nezávisle na sobě.

První galaxie se začaly formovat před 13,7 miliardy let. Vědci pomocí analýzy záření okolních galaxií zkoumali jejich chování krátce po jejich vzniku. "Konečně jsme byli schopni změřit černé díry a masy materiály v centru galaxií tak, jak vypadaly před miliardami let," řekl Fabian Walter z Max-Plankova institutu v německém Heidelbergu.

Z výzkumu vyplynulo, že po vzniku vesmíru nebyl poměr růstu mezi černou dírou a centrem galaxie vyrovnaný. "Vypadá to, že černé díry začaly růst jako první," doplnil Walter.

O tom, že v centru každé galaxie existuje černá díra, se spekuluje od 80. let. Ta, která má být v centru Mléčné dráhy, byla pojmenována Sagittarius (Střelec) A. Jde o kompaktní objekt, jehož záření vědci pozorovali už dříve a později vyslovili hypotézu, že by mohlo jít o černou díru.