Podle nadace vzrostla světová populace letos o 82 miliónů. Nadace pak odhaduje, že k 1. lednu 2009 dosáhne počet obyvatel Země 6 751 643 600.

Obyvatel přibylo v rozvojových zemí, kde vzhledem k nedostupnosti antikoncepce rodí ženy více dětí bez ohledu na to, zda je chtějí. Důsledkem růstu populace je v těchto zemích podle analýzy DSW všeobecný nedostatek zdrojů, vzdělávání a lékařské péče.

Dítě, které se dnes narodí v Německu, může očekávat, že se dožije v průměru 79 let, zatímco africké dítě může počítat jen s 54 roky života.

„Pokud chceme bojovat s chudobou v zárodku, musíme pomáhat ženám vyhnout se nechtěným těhotenstvím. Musíme investovat víc do sexuální výchovy a antikoncepce,“ upozornila Renate Bährová z DSW.