Soudkyně Sarah Bradleyová ve svém rozhodnutí zohlednila fakt, že "oběť pravděpodobně se sexuálním stykem souhlasila," uvedla pro list The Australian.

Šest z pachatelů, kteří byli v té době nezletilí, bylo propuštěno s dvanáctiměsíční podmínkou. Zbylí tři vyvázli s šestiměsíčním podmíněným trestem. Po tomto výroku soudkyně však byla nařízena revize všech případů sexuálního zneužívání v komunitě Aboriginců v provincii Queensland.

Soudkyně se hájila tím, že tresty jsou adekvátní a v souladu s obžalobou.

Pohoršený premiér

Nově zvolený labouristický premiér Kevin Rudd však tento názor nesdílí a uvedl, že byl soudním výrokem pohoršen. „Jsem zděšen případy jako je tento, jenž obsahuje sexuální násilí vůči ženám a dětem. Můj přístup k tomuto je nulová tolerance,“ uvedl Rudd.

I aboriginský aktivista v Queenslandu Boni Robertson je ostře proti rozsudku. „Pro rozhodnutí soudkyně neexistuje omluva,“ uvedl.

Stejná míra spravedlnosti pro všechny

Premiérka Queenslandu Anna Blighová, která nařídila kompletní revize všech rozsudků v oblasti Cape Yorku za uplynulé dva roky, uvedla, že tento případ nehodlá zaškatulkovat jako svého druhu specifický.

„Chci se ujistit, že lidé v oblasti Cape Yorku i lidé, kteří žijí v odlehlých domorodých komunitách, dostávají stejný výkon spravedlnosti jaká se očekává ve zbytku provincie,“ řekla premiérka.

Provinilci pocházeli z jedné z nejprominentnějších aboriginských rodin v oblasti, zatímco oběť patřila k nejnižším vrstvám komunity.