Skupina vědců se domnívá, že předpovědi organizace zabývající se změnami klimatu, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), mohou být příliš opatrné. Poslední sledování totiž ukazují, že by mohla být Arktida bez kusu ledu dokonce již do poloviny tohoto století. 

"Někdy v druhé polovině století se to zcela reálně může stát," řekl Ted Scambos z centra shromažďujícího data o sněhu a ledu na Zemi z coloradské univerzity. "Některé počítačové modely ukazují velmi citlivě, jak může arktický ledový systém náhle zkolabovat. A je možné, že se to stane dříve, než je předpovídáno. Ale kdy přesně, to je složité předpovědět," dodal Scambos.

Vědci také došli k tomu, že nejméně polovina oteplování, které vzniklo od roku 1979, má původ ve zplodinách, které vytvořil člověk a v následném skleníkovém efektu.

Rychlost oteplování se zvyšuje

Nový výzkum analyzoval dvě časové periody - první mezi lety 1953 - 2006 a druhou v období 1979 - 2006. Záznamy ukazují, že během delší časové periody docházelo k úbytku 7,8 procenta za dekádu, zatímco v té kratší, která je bližší dnešním dnům, se úbytek zvýšil na 9,1 procenta za dekádu.

Počítačové modely se vždy porovnávají s opravdovými světovými daty, aby se dalo sledovat, nakolik kopírují realitu. Zkoumaná kolekce modelů předpokládala v období 1953 - 2006 průměrný úbytek ledovců 2,5 procenta za desetiletí a v letech 1979 - 2006 počítala s úbytkem přibližně 4,3 procenta ledovců. Realita je však více než dvakrát pesimističtější.