Italské ministerstvo zahraničí ve středu zahájilo v tomto ohledu diplomatickou ofenzívu. Když vysoce postavený italský diplomat v Římě informoval evropské partnery, spoluúčastníky operace Sophia, připomněl, že už loni, v červenci 2017, při posledním obnovení platnosti operace bývalá italská vláda vedená Paolem Gentilonim nechala zaprotokolovat potřebu „revidovat ve vhodném období procedury a především výlučné vyloďování migrantů v italských přístavech“.

Tehdy se ještě hovořilo o tom, že uprchlíci budou dislokováni do různých evropských zemí na základě stanovených kvót, dodal diplomat. Nicméně, píše nová italská vláda v dokumentu, „systém nefunguje, mnohé evropské země nedodržely závazek přijmout migranty vyloděné v Itálii“, a proto vláda premiéra Giuseppa Conteho soudí, že „nastal okamžik, kdy je třeba situaci změnit“.

Conteho vláda tím přenáší na papír změnu politiky, tedy konkrétní kroky ministra vnitra Mattea Salviniho. Vypovězení či úprava dohod by byly základem k tomu, aby uzavření italských přístavů již nebylo považováno za porušení uzavřených dohod.