„Živé zvíře má osobitý význam a hodnotu, jako živý tvor, který je schopen vnímat vlastními smysly a v občanskoprávních vztazích má osobité postavení,“ konstatuje novela, kterou schválilo 95 poslanců ve 199členném slovenském parlamentu.

Právní norma zároveň zavádí opatření proti psím množírnám, povinné čipování psů a opatření proti týrání zvířat. Materiál řeší i situaci zvířat na sídlištích a v cirkusech. „Jedná se o historický krok směrem ke zlepšení postavení zvířat v naší zemi. V oblasti ochrany zvířat se tímto posouváme do kulturního světa,“ řekla ministryně zemědělství Gabriela Matečná (Slovenská národní strana).

Veterinární inspektoři získají na základě novelizace právo vstupovat do bytů, pokud existuje důvodné podezření, že je ohrožen život, zdraví nebo ochrana zvířete. Majitelé budou mít povinnost očipovat psa do 12 týdnů od narození.

Provozovatel cirkusu se bude muset zaregistrovat u státní veterinární zprávy, která bude vydávat, pozastavovat nebo rušit rozhodnutí týkající se cirkusů. Ministerstvo zemědělství bude pak moci ve vyhlášce určit, která z vybraných druhů zvířat nebudou moci v cirkusech vystupovat.

Česká legislativa chápe zvířata jako živé bytosti od roku 2014.