Hübnerová argumentuje tím, že o registraci angličtiny jako takzvaného úředního jazyka EU požádalo pouze Spojené království, zatímco Irsko a Malta, kde je angličtina jedním z oficiálních jazyků, tak neučinily. [celá zpráva]

"Rada ministrů rozhoduje o pravidlech používání jazyků v evropských institucích jednomyslně. Jinými slovy to znamená, že jakákoli změna jazykového režimu evropských institucí je předmětem jednomyslného souhlasu rady, a to včetně Irska," uvedlo ale v prohlášení zastoupení Evropské komise v Irsku.

Angličtina dominuje

EU má nyní 24 úředních jazyků včetně češtiny. Angličtina je ale v EU zcela dominantním jazykem a spolu s francouzštinou a němčinou patří i mezi takzvané pracovní jazyky. V rámci této trojice je pak zdaleka nejpoužívanější.

Podle statistik na Wikipedii, které vycházejí z dat před rozšířením Unie o Rumunsko, Bulharsko a Chorvatsko, vyplývá, že anglicky je schopno hovořit přes 50 procent obyvatel bloku.