Většina hlasujících – 92 proti 50 – sice přijetí Kosova do UNESCO odsouhlasila, ale potřebného, dvoutřetinového souhlasu, a tudíž 94 hlasů, dosaženo nebylo. Několik desítek zástupců členských zemí se hlasování zdrželo.

Kosovo vyhlásilo nezávislost na Srbsku v roce 2008 a zatím ho uznalo 111 zemí světa včetně ČR. Kosované slibovali, že pokud by se stali součástí UNESCO, ochraňovali by také kulturní dědictví Srbů. Srbsko však varovalo, že přijetí do UNESCO by oživilo napětí a poškodilo složitě započatý dialog. [celá zpráva]

Kosovo usiluje také o to, stát se členem OSN. Tuto snahu ale zablokovalo svým vetem Rusko, tradiční spojenec Srbů.