Slavnostní štědrovečerní mši v zaplněné svatopetrské bazilice přihlíželo kolem 10 000 lidí. Stovky dalších ji sledovaly na obrazovkách rozmístěných venku na Svatopetrském náměstí.

Papež během krátké a prosté promluvy prohlásil, že člověk si ve svém životě může vybrat mezi tmou a světlem.

"Bůh je světlo, v něm není žádná temnota, zatímco lidé zažívají období světla a tmy, věrnosti a nevěry...Totéž prožíváme každý osobně. Ti kdo milují Boha, bratry a sestry, kráčejí světlem. Ti se zavřeným srdcem ovládaným pýchou, podvodem a egoismem pohlcuje tma," stálo v textu papežovy promluvy. Prvními, kdo jsou schopni přijmout a pochopit Ježíšovo poselství, jsou lidé odsouvaní na okraj, ti, kteří jsou "posledními", citovala papeže agentura AFP.

Na štědrovečerní mši přišlo do baziliky sv. Petra ve vatikánu 10 000 lidí

Na štědrovečerní mši přišlo do baziliky sv. Petra ve Vatikánu 10 000 lidí

FOTO: Tony Gentile, Reuters

Vánoce ve Vatikánu v úterý začaly již odpoledne, když na Svatopetrském náměstí slavnostně odhalili obří jesličky a zapálili svíci jako symbol míru.

Tradici jesliček na Svatopetrském náměstí podobně jako vztyčení vánočního stromku na témže místě zavedl někdejší papež Jan Pavel II. Jesličky, které jsou letos darem neapolského arcibiskupství, se skládají převážně z figur v nadživotní velikosti.

Zdobné jesličky, dílo neapolského mistra Antonia Cantoneho, vyobrazují scénu z chléva, kde se podle křesťanské tradice narodil Ježíš. Letos jsou jesličky označeny titulkem František 1223 - František 2013. Má to připomenout souvislost mezi svatým Františkem z Assisi a nynější hlavou katolické církve Františkem, který po světci převzal jméno a jehož vzorem následování Krista v chudobě a poselstvím míru se snaží řídit.