Úterní hlasování bylo jednomyslné, avšak předchozí dopadlo před týdnem poměrně nečekaně patem - osm radních bylo pro, osm proti. Na radnici se poté snesla vlna odsuzujících reakcí z nejrůznějších kruhů, včetně vysokých politických. Podle kritiků citovaných rozhlasem si tím jihoněmecká vesnice uřízla ostudu daleko za hranicemi Bavorska.

Pozdvižení nastalo poté, co jeden z archivářů objevil dokument svědčící o tom, že Hitler a tehdejší prezident Paul von Hindenburg dostali v roce 1933 čestné občanství Dietramszellu. Onoho roku se v Německu dostala k moci Hitlerova nacistická strana NSDAP.

Zatímco první hlasování o odebrání čestného občanství Hitlerovi i von Hindenburgovi skončilo nerozhodně, v úterním bylo pro všech 21 hlasujících. Rozhodli se tak po emotivní výpovědi ženy, která za holokaustu přišla o rodinu. Osm radních, kteří se původně postavili proti, se hájilo tvrzením, že není na nich, aby přepisovali historii.