Del Rio Prada byla odsouzena v roce 1988 za smrt 24 lidí při teroristických útocích k maximálnímu trestu 30 let vězení s tím, že mohla být propuštěna již v roce 2008. Na základě nového trestního řádu jí byl později trest překvalifikován. Podle evropského soudu se tak stalo se zpětnou platností, což je nepřípustné.

ETA je za 40 let boje za samostatný stát Basků zodpovědná za více než 800 životů. V říjnu 2011 nicméně organizace oznámila, že s ozbrojeným bojem končí.

Pondělní výnos evropského soudu, který potvrdil loňský verdikt, proti kterému se Madrid odvolal, může předznamenat propuštění dalších vězněných činitelů ETA.