Verdikt může mít podle agentur dopad na budoucí mise OSN v krizových oblastech ve světě. Mohl by odradit státy od účasti v zahraničních vojenských misích, když jejich vojáci mohou být obviňováni z odpovědnosti, pokud se „něco zvrtne”.

Nizozemští vojáci ve službách sil OSN měli na starosti zajištění „bezpečnostní zóny” kolem východobosenské Srebrenice, kterou bosenskosrbské síly koncem občanské války v létě 1995 obsadily.

Následně Srbové povraždili kolem 8000 zajatých mužů, včetně starců a chlapců. Tato událost je označována za nejhorší masakr v Evropě od druhé světové války.

Nizozemci jim v tom nezabránili.