Slona, jehož kostra je v muzeu uchovávána, dostal Ludvík XIV. jako dar v roce 1668 od portugalského krále. Kly na kostře ovšem nejsou původní, doplněny byly v 19. století.

Jde o další ze série obdobných krádeží slonoviny, které v posledních letech sužují evropská muzea a zoologické zahrady.

Mezinárodní obchod se slonovinou je až na výjimky zakázán od roku 1989. Poptávka po slonovině především v asijských zemích ale neklesá, což podporuje pytláctví i nelegální obchod s kly.