Vedení filharmonie ve městě byl doručen dopis odpůrců muzikálu z řad církve i věřících. Zmiňovali v něm nově projednávaný zákon na ochranu práv věřících. Podle nich je muzikál profánní, a inscenace by proto měla být uvedena pouze v případě, že divadlo získá souhlas ruské pravoslavné církve.

Případ je jen dalším důkazem rostoucího vlivu pravoslavné církve na dění v Rusku. Ruský blogger proto rozhodnutí komentoval na Twitteru slovy, že pravoslavní Filištínové nechali zakázat muzikál. Jesus Christ Superstar se přitom v posledních dvaceti letech v Rusku běžně uváděl.

Rostoucí vliv církve se ukázal letos při procesu s uměleckou skupinou Pussy Riot, která varovala před propojováním světské a církevní moci, když v moskevském chrámu zpívala punkovou modlitbu, aby Bohorodička ochránila Rusy před Putinem. Staronový ruský prezident se opírá o církev.