Vatikán uvedl, že skandály „otevřely mnoho ran“ a že lidé kvůli tomu ztratili důvěru v kněžstvo: „Nevinní mladí lidé byli zneužití kleriky a věřícími, kteří o ně pečovali a jimž věřili.“

Církev také zmiňuje selhání biskupů: „Biskupové a nadřízení se často cítili osamoceni, když byli konfrontováni s vlnami pobouření a obtížné hledali shodu na společné linii postupu.“

Ve zprávě také stojí, že skandál dopadl na nevinné kněze. Nespravedlivě je pošpinil. Zmínil, že se jich nadřízení nezastali.

Zpráva také doporučila pokračovat v pomoci obětem. Též se vyslovila pro větší propojení církve v Irsku s Římem.