Kmiť měl koncert už v červenci, jeho reakce na vyrušení se ale dostala na veřejnost až v lednu po zveřejnění podobného chování dirigenta newyorské filharmonie Alana Gilberta. Ten přerušil symfonii od Gustava Mahlera, otočil se na hříšníka a ptal se ho, zda si už hovor vyřídil. Skladbu pak začal znova. [celá zpráva]

Byť někteří kritici tvrdí, že Kmiťovo video může být reklamní, případně zaranžované, protože melodie je typická pro jednoho z výrobců telefonů, violistovo chování vypadá autenticky.

Nejprve je lehce vyveden z míry, pak ale na situaci zareaguje po svém a na violu vyloudí zvuky totožné s vyzváněním a přidá i pár tónů navíc.