Na semináři zaznívaly hlasy, že východní Evropa byla už jednou domovem sudetských Němců, a mluvilo se na něm také o vyhnání, vině a trestu. Obsah přednášek odpovídá konzervativní povaze centra.

Několik přenášejících dokonce evidují bezpečnostní složky jako pravicové nacionalisty. Je mezi nimi americký historik Rudosf Pueschel, který poslední seminář vedl, nebo kontroverzní historik Andreas Wesserle či pravicový nacionalista Tomislav Sunic s vazbami na chorvatské ustašovce. Mnozí patřili k tzv. Mezinárodním kruhům Williho Wanka, což je organizace usilující o pravdivý pohled na sudetské Němce.

Pod záštitou experta na pravicový extremismus

Paradoxem je, že seminář zaštítil politik CSU Steffen Hörler, který se považuje za experta na pravicový extremismus.

Spolková centrála pro politickou výchovu dala na tento seminář 3700 eur, zatímco na předchozí v letech 2008 a 2009 přispěla 3500 eury. Nyní ale centrála podpořila návrh spolkového ministerstva školství, aby se seminář prozkoumal. Už se zaměřila na publikace Pueschela, Wesserleho a Sunice.

Hörtler už uvedl, že známost s Pueschelem je pro něj nepříjemná. Z politických důvodů by si ji nepřál, stejně jako by si nepřál být spojován s Kruhy Williho Wanky.

Ke jménům na semináři dodal, že nevěděl o jejich pravicovém zaměření. „Jména jsem si vyhledal na internetu a nic jsem nezaznamenal,“ řekl expert na ultrapravici. A na svou obhajobu dodal „Seminář měl harmonický charakter.“