Plyne to ze zvláštního výzkumu Eurobarometru, který měl zjistit, jak citlivě Evropané vnímají problém klimatických změn.

Stejně tak tomu bylo i při podobném výzkumu před dvěma lety. Tehdy ale považovala za největší problém chudobu a hlad třetina Evropanů, zatímco klimatické změny jen 17 procent.

Ekonomická krize nejvíc trápí Řeky, Čechy a Španěly

V jednotlivých členských zemích jsou ale značné rozdíly. V České republice je za nejvážnější problém považována ekonomická krize (21 procent), chudobu, hlad a nedostatek vody pak považuje za největší problém světa pětina oslovených Čechů. Naopak klimatické změny vidí jako největší problém jen 16 procent Čechů. Podobné výsledky přinesl průzkum v Řecku, kde vidí jako největší problém světa ekonomickou krizi 36 procent oslovených a chudobu s hladem 35 procent, přičemž klimatické změny jen 15 procent.

I Španělé považují ekonomickou krizi (29 procent) za podstatnější problém světa než klimatické změny (24 procent), ale největší vidí v chudobě (30 procent).

Ekonomickou krizi a chudobu svorně považuje za největší problém 28 procent Kypřanů, 23 procent z nich pak vidí jako hlavní problém klimatické změny.

Malťané a Lucemburčané se nejvíc bojí klimatických změn

Naopak Lucemburčané považují za největší problém právě klimatické změny, myslí si to 34 procent jejich obyvatel, hlad a chudobu vnímá jako největší problém 21 procent oslovených. Stejné to je na Maltě, kde je považuje za hlavní problém 30 procent obyvatel, zatímco chudobu vidí jako hlavní problém jen 21 procent. I třicet procent Švédů vidí jako hlavní problém ekonomické změny, ale 34 procent se domnívá, že hlavním problémem je chudoba.