"Objev těchto fresek nám přibližuje, jak vypadal kult apoštolů v raném období křesťanství a jak se rozšiřoval," uvedla podle DPA vedoucí restauračních prací Barbara Mazzeiová.

"Svatého Petra sice známe již ze dvou maleb ze 4. století, ale toto je první známý kultovní obraz, kde je vyobrazen sám," konstatoval vedoucí archeologického týmu Fabrizio Visconti.

Archeologický výzkum začal v katakombách svaté Tekly před dvěma lety a již před rokem referoval vatikánský deník Osservatore Romano o nalezené fresce apoštola Pavla. Světec je vyobrazen se svatozáří, pleší a bradkou.

Staleté nánosy jílu a vápna restaurátoři z portrétů odstranili speciálním laserem, takže nebyly poškozeny barvy originálních maleb.

Katakomby svaté Tekly se nacházejí jen asi půl kilometru od římské baziliky svatého Pavla za hradbami, kde je tento světec pravděpodobně pohřben. Uprostřed katakomb je podzemní bazilika, ve které byla pochována svatá Tekla. Křesťanské katakomby, které nesou její jméno, vznikly ve 3. století na základech dřívějšího pohanského pohřebiště. Nad místem nálezu vyrostla ve 20. století kancelářská budova, stavební práce však naštěstí malbám v katakombách neublížily.

Nalezené fresky podle archeologů zdobily hrobku bohaté Římanky.

Professor Fabrizio Bisconti ukazuje na fresky v římských katakombách svaté Tekly.

Professor Fabrizio Bisconti ukazuje na fresky v římských katakombách svaté Tekly.

FOTO: Tony Gentile , Reuters