"Antisemitismus je (vedle diskriminačních postojů) realitou," píše se ve zprávě, zveřejněné současně se zprávami o Francii, Gruzii a Makedonii. "Zvlášť znepokojivé je, že je mlčky přijímán vlivnou mediální skupinou spojenou s jednou katolickou organizací, a dokonce velkými politickými stranami."

Zpráva zmíněnou mediální skupinu a katolickou organizaci nejmenuje. Antisemitské názory běžně hlásá třeba ultrakonzervativní katolická rozhlasová stanice Radio Maryja.
ECRI zdůrazňuje zejména přežívání "víry v židovské spiknutí" a poukazuje na to, že ve Varšavě i jinde jsou běžně k dostání antisemitské tiskoviny.

Zpráva konstatuje také otevřeně rasistické chování některých fotbalových fanoušků, povzbuzování k náboženské a rasové nenávisti na četných internetových stránkách a neutuchající činnost některých organizací krajní pravice. Podle zprávy je třeba také výrazně zlapšit postavení Romů.

Komise mimo jiné doporučila, aby byl do dvou let polskému parlamentu předložen návrh kompletní legislativy o diskriminaci, aby polská fotbalová federace vypracovala etický kodex zaměřený zvlášť proti rasistickým fanouškům a aby úřady v rámci smíšené komise vlády a episkopátu vznesly otázku role katolické církve v boji proti rasismu.
Současně ale píše, že podle všeobecného názoru se situace zlepšuje a Polsko se znovu stalo významným centrem židovské kultury.