Účastníci schůzky, na níž byli také zástupci Evropské unie a Egypta, také společně vyslovili souhlas omezit do roku 2050 emise takzvaných skleníkových plynů, ale nestanovili v tomto směru žádný konkrétní cíl.

Skupina G8 se pro omezení růstu teplot nanejvýš o dva stupně vyslovila už ve středu. Ve čtvrtek pro tento cíl získala i rozvojové mocnosti. Členské státy obou skupin a EU produkují dohromady 80 procent všech skleníkových plynů, které k oteplování planety přispívají.

Americký prezident Barack Obama při oznamování výsledků schůzky označil dosaženou shodu za historickou. Řekl, že účastníci se dohodli také na zdvojnásobení investic do takzvaných čistých technologií do roku 2015. V přijatém prohlášení členové obou skupin uvádějí, že "zvýšení průměrné globální teploty nesmí překročit dva stupně v porovnání s předindustriální úrovní", tedy s koncem 18. století.

Zatímco se však ve středu G8 shodla na potřebě snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů o 50 procent a v případě průmyslových zemí o 80 procent, její rozvojoví partneři takový závazek odmítli. Podle diplomatů citovaných agenturou AFP to bylo hlavně na nátlak Číny, která už údajně převzala od USA pozici největšího znečišťovatele ovzduší a která se obává, že takový závazek by ztížil její další hospodářský rozvoj. Cílové datum údajně kritizovala také Brazílie.