Podle soudu by takovýto slib ani neměl právní závaznost vzhledem ke zločinům, jichž se Karadžić dopustil. Karadžić je obviněn z 11 zločinů včetně genocidy. Je činěn odpovědným za masakr Bosňáků ve Srebrenici z roku 1995. Dále je obviněn ze zločinů proti lidskosti a z válečných zločinů.

Karadžić tvrdí, že mu Holbrooke nabídl imunitu při jednáních o míru v Bosně během bělehradských jednání 18. a 19. července 1996.

Holbrooke označuje Karadžičovo tvrzení za směšné a lživé.

Radovan Karadžić
Narozen 19. července 1945 v černohorské Petnjici. Vystudoval medicínu v Sarajevu a psychiatrii v New Yorku.
Za údajné vypsání falešných lékařských neschopenek byl v roce 1987 jedenáct měsíců vězněn. Nařčení se nepotvrdila. V roce 1989 vstoupil do politiky a v roce 1992 byl jedním z hlavních iniciátorů vyhlášení Republiky srbské v Bosně a Hercegovině.
Výkon funkce prezidenta, stejně jako jiných, mu v roce 1995 zakázala daytonská mírová smlouva. Byl na něj vydán zatykač kvůli genocidě muslimů ve Srebrenici a etnickým čistkám. Z politiky odešel v roce 1996, načež byl obviněn i z pokusu o státní převrat.
Ukrýval se a několikrát se ho marně snažily zatknout zahraniční speciální a mírové síly.
Obvinění a soudy
Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY) se sídlem v Haagu byl Karadžić obviněn z genocidy, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.
V případě Srebrenica mu soud v New Yorku v roce 2000 uložil zaplatit kompenzace ve výši přes pět miliard dolarů, a to za hrubé porušování lidských práv včetně genocidy, mučení, znásilňování, popravy, válečné zločiny a etnické čistky.
Karadžić je ženatý, s manželkou Ljiljanou (rovněž lékařka) má syna a dceru. Mezi Karadžičovy zájmy patří hudba a poezie. Je autorem několika sbírek básní a divadelní aktovky.