BBC uvádí, že některé fyzické důkazy předané v Albánii vyšetřovatelům OSN, byly zničeny Mezinárodním tribunálem pro válečné zločiny. BBC ale neuvádí, kde a jak tuto informaci získala.

Reportéři BBC také zjistili, že unášení se odehrávalo nejen před a za dob války v Kosovu a během bombardování Jugoslávie letouny NATO, ale i poté, co Slobodan Milošević ustoupil a v Kosovu byly rozmístěny mezinárodní síly. Novináři hovořili v Prizrenu se Srbkou Brankičou Antičovou, jejíž muž Zlatko byl v červenci 1999 odvlečen muži v uniformách UCK a jehož tělo dosud nebylo nalezeno. Možná byl zabit kvůli orgánům.

O tom, že bojovníci UCK kšeftovali s lidskými orgány, informovala poprvé žalobkyně Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY).  Srbové už předložili některé důkazy o těchto případech a očekávají jejich prošetření. [celá zpráva]

Výpověď uneseného Albánce

BBC také získala důkazy, že lidé unesení  bojovníky později rozpuštěné Kosovské osvobozenecké armády byli zavlečeni do Albánie. Uneseni byli jak Srbové, tak Romové a Albánci, kteří UCK nepodporovali. Získala výpověď etnického Albánce, který byl unesen a vězněn v albánském Kukesu.

Muž poskytl svědectví anonymně, protože se bojí o život. "Noci byly klidné, takže bylo možné slyšet nářek lidí, kteří byli biti. Když někoho týrali, křičel mámo ve svém rodném jazyce,“ uvedl svědek. Muž ještě uvedl, že bojovníci UCK "týrali lidi v uličce a také přicházeli do cel ve skupinách o pěti šesti lidech a vyslýchali“ zadržené. Ještě zmínil, že "používali nože, pistole a automatické zbraně“.

V Kukesu bylo podle různých zdrojů zabito až 18 ze zadržovaných vězňů.

Kosovští Albánci odmítají nařčení z toho, že se později rozpuštěná UCK dopouštěla válečných zločinů. Kosovský premiér Hashim Thaci, který stál v čele UCK, pouze připustil, že někdo mohl zneužít uniforem UCK. I on přitom čelil podezření, že spáchal zločiny proti lidskosti. Obvinění byl zproštěn i bývalý kosovský premiér Ramush Haradinaj. [celá zpráva]