Další miliarda eur by měla směřovat na pomoc zemědělcům a rozvoj širokopásmového internetu v Evropě.

Schválení tohoto návrhu, který má být podle politiků rovněž součástí boje proti současnému hospodářskému útlumu, bylo považováno za jeden z nejsložitějších bodů vrcholné schůzky EU. Dohodu komplikoval především plynovod Nabucco, u nějž Evropská komise navrhla, aby se unie zaručila na úvěry ve výši 200 milionů eur. Některé členské státy, především pak Německo, ale plynovod v návrhu nechtěly konkrétně jmenovat. Na nátlak celé řady dalších států nicméně Nabucco v závěrečném návrhu podle informací ČTK je.

EU nepočítá jen s finančními prostředky na projekty spojené s plynem. Další peníze by měly směřovat i na lepší propojení sítí s elektřinou či na projekty spojené s větrnou energií. Další stovky milionů eur ale mají dostat i projekty, které počítají s vybudováním zařízení u elektráren, jež umožní zachytávání a skladování emisí oxidu uhličitého.