Napsal to britský Daily Telegraph, podle nějž chystané unijní nařízení stanoví, že tyto nové skenery mají být používány „individuálně nebo v kombinaci jako prvotní či druhotný prostředek a za definovaných podmínek“. Nařízení má začít platit od dubna 2010.

Proti záměru se již ozval šéf dopravního výboru Evropského parlamentu Paolo Costa. „Jaký bude dopad používání těchto skenerů na zdraví cestujících? Jaký to bude mít dopad na jejich soukromí? Jak budou obrazová data uchovávána a jak budou ničena?“ položil zneklidněn otázky v dopise, zaslaném Evropské komisi, která návrh nařízení připravila.

Ještě ostřejší námitky mají ochránci práva na soukromí. „Nemyslím si, že lidé jsou informováni, co tyto skenery dokážou a jak ponižující je mít vlastní tělo na obrazovce,“ řekl listu Gareth Grossman ze skupiny Policy at Liberty.

Podle skupiny Statewatch chce Brusel po vzoru USA podrobit „pasažéry včetně žen, starých lidí a dětí hanebné a nedůstojné zkušenosti“.

Nová technologie byla již na dobrovolné bázi zkoušena na britském Heathrow. Letiště však samo zkoušky přerušilo. Technologii prosazují zejména USA, protože umožňuje odhalit i předměty skryté přímo na těle.