Norma by se měla vztahovat na lidi, kteří se do EU dostanou bez potřebných dokumentů nebo jim vyprší povolení k pobytu, avšak oni neodjedou. V ČR by se týkala zejména lidí, kteří přijeli za prací ze zemí bývalého Sovětského svazu, však nemají k pobytu potřebné oprávnění.

Směrnice také určuje dobu, po níž budou moci státy zadržovat cizince, kteří v zemi pobývali nelegálně. Norma počítá se zadržováním až do šesti měsíců. Za určitých podmínek by to ale mohlo být až 18 měsíců.

Návrh směrnice v minulosti opakovaně kritizovaly nevládní organizace. Poukazovaly na to, že vyhoštění migranti po návratu do své domovské země nemají mít právo přijet do EU po dobu dalších pěti let.