Kryty mají sloužit v případě války nebo průmyslové katastrofy. Deník SME oslovil několik projektantů a stavebních firem, ale o vyhlášce vůbec nevěděli.

V případě rodinných domů postačí, když majitel vybuduje kryt se vzduchovody a zabezpečí zásoby vody. Kryty musí být zabezpečeny proti tlakové vlně, zatopení, radioaktivnímu záření, chemickým a škodlivým látkám. Musí mít také filtrační a ventilační zařízení s dodávkou vzduchu, elektroinstalací, telekomunikační techniku a hasící přístroje.

Každá osoba musí mít pro sebe prostor od půl do jednoho metru. V blízkosti bunkru musí být sociální zařízení a prostor pro uložení zamořených oděvů. Kryt pro více než 300 osob musí mít vlastní náhradní zdroj energie. Funkčnost všech zařízení bunkru musí být pravidelně kontrolována.

Nová vyhláška může stavby prodražit o několik miliónů korun. Soukromé investory děsí fakt, že stát nepočítá s žádnou finanční podporou při stavbě krytů. "Taková stavba vyjde na pět miliónů korun," odhaduje Viliam Kubovčík ze stavební firmy.