Výzkum, nazvaný Klimatické změny španělského Středozemí, shromáždil údaje o hladině a teplotě Středozemního moře za poslední více než půl století. Z dat vyplynulo, že hladina vytrvale stoupá, od 80. let se změna zrychluje. „Hladina se zvedá o čtvrt centimetru až centimetr ročně,“ píší vědci.

Bude-li to pokračovat, i v případě pomalejšího stoupání hrozí pobřežním oblastem „velmi vážné následky“. Bude-li vzestup postupovat podle maximální varianty, vzedmutí o půl metru do roku 2050 přinese katastrofu pro níže ležící oblasti.

Vzestup teploty Středozemního moře je pomalejší – změna představuje desetinu až polovinu stupně, i to je však nebezpečné. Studie upozorňuje, že vzestup hladiny je následek jak tání ledovců, tak rozpínání zahřívajících se vodních mas.

Přehodnocení těchto procesů stálo v prosinci za varováním Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC), že zvýšení oceánských hladin bude ve srovnání s předchozími předpověďmi více než dvojnásobné – ne 32 cm, ale 80 cm do konce století.