"Stojí před námi obrovská výzva, jedna z největších, s nimiž se Slovinsko od získání nezávislosti (v roce 1991) muselo vypořádat," uvedl premiér Janez Janša v poselství Slovincům. Jeho země přebrala předsednictví po Portugalsku, pochodeň Slovinsko za půl roku předá Francii.

Česká republika převezme předsednictví v roce 2009.

Most mezi unií a Balkánem

Slovinsko se chce stát mostem mezi unií a Balkánem. Vzhledem k tomu, že jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova na Srbsku se zdá být nevyhnutelné, není plán Slovinců bez ambicí. Srbsko podporované Ruskem samostatnost provincie odmítá, EU jako celek ji podporuje, nikoliv ale jednohlasně.

Slovinsko chce také urychlit vstupní proces všech bývalých jugoslávských republik do unie. Chorvatsko již otevřelo téměř polovinu z 35 kapitol, které je třeba s unií vyjednat. Srbsko je kritizováno za liknavou spolupráci s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii.

Lublaň hodlá hrát také výraznou roli v procesu ratifikace Lisabonské smlouvy o evropských institucích a chce patřit k prvním, kdo ji potvrdí.