"Máme právo chránit naše obyvatele. Vyloučíme tak ohrožení epidemií," prohlásil Witold Lisicki z ministerstva vnitra.

Návrh zákona o vyhoštění nemocných cizinců, který připravilo jeho ministerstvo, uvádí, že vyjma Poláků bude z Polska vykázán každý občan Evropské unie, který se v zemi zdržuje déle než tři měsíce, a u něhož bude odhalena přítomnost nebezpečných virů. O lidech ze států mimo unii návrh nepojednává. Seznam nemocí, kvůli nimž bude muset cizinec opustit Polsko, připravilo ministerstvo zdravotnictví. Je na něm například tuberkulóza, SARS, žloutenka, cholera.

"Každý člověk, který se v Polsku nachází, má právo být tady léčen. Vyhoštění kohokoliv kvůli nemoci je nehumánní," uvedl lékař Ireneusz Szczuka z Institutu plicních chorob. Konstanty Radziwiłł z lékařské komory podotkl, že převozem nemocných vzniká větší nebezpečí než jejich hospitalizací.

Tvůrci návrhu zákona argumentují tím, že je v souladu s nařízeními Evropské unie. Ministerstvo vnitra prý muselo návrh zákona připravit, jinak by Polsku hrozily sankce. Kritici poukazují na to, že žádná ze zemí Evropské unie takový zákon nepřijala.